Odhady a posudky nemovitostí

Odhady a posudky nemovitostí

Nabízíme vysokou profesní odbornost získanou letitou praxí  a serióznost jednání

Znalecká činnost

Znalecké posudky a odhady pro: 

• ocenění pro daň z převodu nemovitosti 
• ocenění pro daň darovací 
• ocenění pro dědické řízení 
• ocenění pro potřeby restitucí 
• ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy jako nepeněžitého vkladu
• ocenění věcných břemen 
• ocenění při dělení společného jmění manželů 
• ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí 
• ocenění nemovitostí pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti
• ocenění nemovitosti pro veřejnou dražbu
• ocenění nemovitosti pro vyvlastnění
• ocenění nemovitost potřebné pro hypoteční úvěry
• ocenění nemovitosti pro úvěrové řízení bank
• zjištění obvyklé (tržní) ceny nemovitosti
• ocenění nemovitosti při soudních sporech
• ocenění nemovitosti při konkurzech a exekucích
• ocenění nemovitosti při vypořádání pohledávek věřitelů
• ocenění  reprodukční ceny nemovitosti pro odpisy
• stanovení ceny obvyklého nájemného
• ocenění rozestavěných staveb 
• ocenění staveb určených k jejich demolici
• dále ocenění majetkového práva, cenných papírů, ostatního majetku, podniků atd.

 

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost může spočívat v jednotlivých odborných službách, případně uceleného balíčku služeb, které Vám ušetří peníze a čas využitím naší odborné praxe a zkušeností:

Realitní činnost

Diskrétní jednání při zastupování každého klienta.